Zonneboiler

Een zonneboiler is een zonnecollector waarin de elektromagnetische straling van de zon wordt omgezet in warmte.

Het principe van een zonneboiler is eenvoudig: als een tuinslang de hele dag in de zon ligt, wordt het water in de slang erg warm. Zonneboilers maken gebruik van datzelfde principe. Zelfs in de winter, wanneer de zon maar een paar uur schijnt, kan zo’n boiler voldoende warm water produceren om te douchen, te wassen of schoon te maken. Sommige systemen leveren ook een bijdrage aan de ruimteverwarming.

Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De zonnecollector vangt zonlicht op. De moderne vlakke plaat collector bestaat uit een absorber met een speciale coating, een zogeheten spectraal selectief laag. Deze laag heeft een hoge absorptiefactor en tegelijkertijd een lage emissiefactor (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld zwarte verf). Deze laag wordt opgedampt op een metalen plaat zoals koper of aluminium.

Aan de achterzijde van deze metalen plaat lopen vervolgens dunne leidingen waardoor het collectormedium stroomt, waaraan de ingewonnen warmte wordt afgegeven. De absorber wordt aan de achterkant en zijkant geïsoleerd met een dikke laag steenwol en/of polyurethaanschuim en aan de voorkant met een glasplaat van ijzerarm, gehard glas.

De maximumtemperatuur (stagnatietemperatuur) van een collector hangt af van de hoeveelheid instraling en het type collector. Vacuümbuis collectoren, weer een ander type, kunnen echter wel stagnatietemperaturen bereiken van over de 200 graden Celsius.

De collector wordt in Nederland vaak op het dak van een woning geplaatst. De opbrengst in Nederland is optimaal als de hellingshoek van de collector ongeveer 45 graden is en deze georiënteerd is op het zuiden. Het warme water wordt bewaard in een voorraadvat omdat de productie van de warmte met behulp van een zonnecollector niet altijd gelijk is aan de vraag.

Bij een geopende warmwaterkraan stroomt het koude leidingwater door het opgewarmde voorraadvat naar de kraan. Als het water niet warm genoeg is, dan brengt bijvoorbeeld de cv-ketel, de geiser of een warmtepomp het op de gewenste temperatuur. Dit proces heet naverwarming.

Inhoud

  • De kosten
  • Energiebesparing
  • Bouwvergunning
  • Legionellabacterie
  • Bronnen, noten en/of referenties
  • Voor individuele installaties bedragen de kosten van een zonneboiler tussen de € 2000,- en € 2500,- (incl. installatiekosten en BTW) (prijspeil 2007)

In België heb je recht op subsidies naargelang je gemeente, provincie en intercommunale. Daarnaast geldt er een belastingsvermindering van 40% met een maximum van € 3380.

Energiebesparing

De jaarlijkse besparing bedraagt 150 tot 200 kubieke meter aardgas bij een collectoroppervlak van ongeveer drie vierkante meter. Voor een gemiddeld huishouden tot vier personen scheelt dat ongeveer de helft van het verbruikte gas voor het verwarmen van het tapwater.

Dat levert een jaarlijkse besparing op van zo’n € 70. De jaarlijkse elektriciteitsbesparing ten opzichte van een elektrische boiler bedraagt ongeveer 1300 kWh en dit levert een financiële besparing op van zo`n € 175 (alle bedragen zijn prijspeil 2003).

Bouwvergunning

In het Vlaamse Gewest heb je geen bouwvergunning nodig voor het plaatsen van een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnecellen op een plat dak of van max. 20% van de oppervlakte van een schuin dak.

Legionellabacterie

Een zonneboiler vergroot niet de kans op de aanwezigheid van de legionellabacteriën die de veteranenziekte kunnen veroorzaken. De zonneboiler warmt het water op tot wel 90°C. Bij onvoldoende zonlicht zorgt het verwarmingstoestel voor naverwarming. Daardoor heeft het warme tapwater altijd een temperatuur van minstens 60°C. Hiermee is het gevaar van legionellabacteriën in het warme water minimaal en vergelijkbaar met andere warm waterapparatuur.

De tekst op deze pagina of een eerdere versie daarvan is afkomstig van de website van het Ministerie van VROM.